Dla Świadczeniodawcy

Dokumentacja

REJESTRACJA LUB AKTYWACJA ŚWIADCZENIODAWCY (PODWYKONAWCY)

REJESTRACJA

REJESTRACJI DOKONUJE PODMIOT, KTÓRY NIGDY NIE MIAŁ STYCZNOŚCI Z NFZ O/OPOLE (nie miał nadanego kodu świadczeniodawcy).

Rejestracja Świadczeniodawcy odbywa się poprzez  https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/clo_ws/

 – strona logowania – rejestracja świadczeniodawcy.

Świadczeniodawca po wypełnieniu wszystkich pól otrzyma na podane przez siebie konto email linka umożliwiającego wydruk wygenerowanego wniosku rejestracyjnego.

Podpisany i opieczętkowany wniosek należy dostarczyć do siedziby OOW NFZ drogą pocztową, faxową lub osobiście.

Oddział NFZ wczytuje dostarczony wniosek, nadaje kod świadczeniodawcy, a następnie migruje dane do Systemu Obsługi Potencjału dane tego świadczeniodawcy.

Logowanie do portalu odbywa się poprzez podanie:

  1. kodu świadczeniodawcy
  2. użytkownika (identyfikator wygenerowany we wniosku)
  3. hasło (stworzone przez użytkownika podczas generacji wniosku).

AKTYWACJA

Rejestracja Świadczeniodawcy odbywa się poprzez  https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/clo_ws/ – strona logowania – aktywacja świadczeniodawcy.

Świadczeniodawca po wypełnieniu pola kod (kod świadczeniodawcy np. 08R/10032) i wciśnięciu przycisku wczytaj dane oraz po wypełnieniu wszystkich pozostałych pól otrzyma na podane przez siebie konto email linka umożliwiającego wydruk wygenerowanego wniosku aktywacyjengo.

Podpisany i opieczątkowany wniosek należy dostarczyć do siedziby OOW NFZ drogą pocztową, faxową lub osobiście.

Oddział NFZ wczytuje dostarczony wniosek, a następnie migruje dane do Systemu Obsługi Potencjału dane tego świadczeniodawcy.

Logowanie do portalu odbywa się poprzez podanie:

  1. kodu świadczeniodawcy
  2. użytkownika (identyfikator wygenerowany we wniosku)
  3. hasło (stworzone przez użytkownika podczas generacji wniosku).