Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dla świadczeniodawców POZ

22.06.2015

Komunikat w sprawie zmian w zasadach sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej