Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz w rodzaju: poz na rok 2015

24.07.2015

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostały opublikowane nowe Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2015 oraz w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2015.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na
Publicznym Portalu o postępowaniach na 2015r. odpowiednio w zakładce: Zaopatrzenie w wyroby medyczne” i „Podstawowa opieka zdrowotna”