Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

05.08.2015

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dokonanymi w lipcu 2015 roku, sprawozdawanie porad lekarskich udzielonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej możliwe jest zgodnie z okodowaniem przypisanych do tych porad jednostek sprawozdawczych wymienionych w pozycjach L.p.1.1 – 1.4 załącznika nr 3a do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 32//2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna albo zgodnie z okodowaniem przypisanych do tych porad jednostek sprawozdawczych wymienionych w pozycjach L.p. 1.1 i L.p. 1.2 załącznika nr 3a do umowy wprowadzonych w zarządzeniu Nr 39/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Powyższa zasada obowiązuje do 31 sierpnia 2015 roku.

źródło – Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej