Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE

03.09.2015

Opolski OW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom prowadzącym listy oczekujących przy pomocy aplikacji AP-KOLCE o obowiązku aktualizacji danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla każdej z list oczekujących założonych w aplikacji co najmniej raz w tygodniu, jak również o obowiązku aktualizacji daty oceny dla każdej kolejki co najmniej raz w miesiącu, także w sytuacji gdy na danej liście nie ma żadnych pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia.

 

Powyższe dotyczy również list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej.

 

Równocześnie prosimy wszystkich świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących przy pomocy aplikacji AP-KOLCE o przekazanie do tut. Oddziału aktualnych danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za wykonywanie ww. obowiązków (nazwisko, telefon, adres e-mail). Informacje te prosimy przekazać na adres lukasz.pisarek@nfz-opole.pl lub telefonicznie pod nr (077) 40 20 181.