Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący przesunięcie rozstrzygnięcia postępowania

08.09.2015

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniu w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza, ogłoszonym w dniu 05.08.2015 r., oznaczonym kodem 08-15-000046/REH/05/1/05.2301.022.02/01 zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania – z dnia 08.09.2015 r. na dzień 11.09.2015 r.

Inne postanowienia w treści ogłoszenia wyżej wskazanego postępowania nie ulegają zmianie.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej