Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie.

20.10.2015

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców, którzy mają zawarte z Opolskim Oddziałem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niewygasające z końcem okresu rozliczeniowego (wieloletnie) celem przedstawienia propozycji finasowania świadczeń w 2016 r.

1.Powyższe dotyczy umów w rodzaju:

 1. Leczenie stomatologiczne,
 2. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 3. Rehabilitacja lecznicza,
 4. Świadczenia odrębnie kontraktowane,
 5. Świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze,
 6. Opieka paliatywno –hospicyjna,
 7. Profilaktyczne programy zdrowotne.

2.Propozycje finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. będą przedstawiane Świadczeniodawcom w dniach od 27 października 2015 r. do 30 października 2015r.

 • w dniach od 27 października 2015 r. do 29 października 2015r. w godzinach od 8.00 do 18.00 na parterze budynku OOWNFZ – Sala Konferencyjna,
 • w dniu 30 października 2015r. w godzinach od 8.00 do 16.00. na parterze budynku OOWNFZ – Sala Konferencyjna.

Prosimy o wybranie dogodnego terminu i godziny.

3. Propozycje finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na 2016 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna będą przedstawiane Świadczeniodawcom w dniach od 4 listopada 2015r. do 6 listopada 2015r.

 • w dniach od 4 listopada 2015 r. do 5 listopada 2015r. w godzinach od 8.00 do 18.00 na parterze budynku OOWNFZ – Sala Konferencyjna
 • w dniu 6 listopada 2015r. w godzinach od 8.00 do 16.00. na parterze budynku OOWNFZ – Sala Konferencyjna.

Prosimy o wybranie dogodnego terminu i godziny.

4. Niniejszy komunikat nie dotyczy Świadczeniodawców, którzy posiadają umowy                       w rodzaju leczenie szpitale. Propozycje finansowe na 2016 r. dla tych Świadczeniodawców do wszystkich rodzajów umów będą przedstawiane zbiorczo w innym terminie. O tym terminie Świadczeniodawcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Źródło: Wydział Organizacyjny