Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach pakietu onkologicznego (na podstawie karty DiLO)

28.10.2015

Opolski OW NFZ przypomina świadczeniodawcom posiadającym umowę na udzielanie świadczeń pakietu onkologicznego (świadczenia udzielane na podstawie karty DiLO) o obowiązku prowadzenia list oczekujących na ww. świadczenia przy pomocy aplikacji AP-KOLCE.

Świadczeniodawca jest zobowiązany do utworzenia w aplikacji AP-KOLCE osobnej listy oczekujących dla każdej komórki organizacyjnej, w której zgodnie z umową udzielane są świadczenia diagnostyki onkologicznej lub pakietu onkologicznego.

Ponadto świadczeniodawca ma obowiązek aktualizacji danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia dla każdej z list oczekujących założonych w aplikacji co najmniej raz w tygodniu, jak również o obowiązku aktualizacji daty oceny dla każdej kolejki co najmniej raz w miesiącu, także w sytuacji gdy na danej liście nie ma żadnych pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia.

Równocześnie prosimy wszystkich świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących przy pomocy aplikacji AP-KOLCE o przekazanie, jeżeli jeszcze tego nie uczynili, do tut. Oddziału aktualnych danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za wykonywanie ww. obowiązków (nazwisko, telefon, adres e-mail). Informacje te prosimy przekazać na adres lukasz.pisarek@nfz-opole.pl lub telefonicznie pod nr (077) 40 20 181.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów