Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców

30.10.2015

Komunikat dla Świadczeniodawców

Mając na uwadze zbliżający się proces aneksowania umów wieloletnich, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców o rozpoczęcie w trybie pilnym weryfikacji Portalu Potencjału.

W związku z powyższym:

  • w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2015 i lata następne na pole „Data do".

Pole z tą datą występuje między innymi w takich pozycjach jak: zakończenie działalności komórki, dostępność komórki – harmonogram, profil medyczny, praca personelu w komórce oraz dostępność sprzętu. Do szablonu umowy na rok 2016 przeniesiony zostanie potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania umowy w roku 2015 (bez względu na to, czy jest to 31.12.2015 czy zaznaczone jest pole „Do końca trwania umowy”), po sprawdzaniu dostępności danych potencjału w strukturach świadczeniodawcy w Portalu Potencjału. Jeżeli „data do” w Portalu Potencjału uzupełniona będzie datą poprzedzającą dzień 01.01.2016 r., dane takie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2016 r. Zasady przenoszenia potencjału do umów na 2016 rok prezentuje poniższy schemat.

 

POTENCJAŁ

UMOWA 2015 dane o potencjale w umowie
(data obowiązywania potencjału)

PORTAL POTENCJAŁU dane o potencjale w SOP
(data obowiązywania potencjału)

UMOWA 2016
(czy dane o potencjale zostaną przeniesione z umowy 2015)

Przykład 1

bezterminowo

bezterminowo

Tak

Przykład 2

bezterminowo

np. 05.05.2017

(każda data większa lub równa 01.01.2016)

Tak

Przykład 3

bezterminowo

np. 31.12.2015

(każda data mniejsza od 01.01.2016)

Nie

Przykład 4

bezterminowo

np. 20.12.2015

(każda data mniejsza od 01.01.2016)

Nie

Przykład 5

31.12.2015

bezterminowo

Tak

Przykład 6

31.12.2015

np. 05.05.2017

(każda data większa lub równa 01.01.2016)

Tak

Przykład 7

31.12.2015

np. 31.12.2015

(każda data mniejsza od 01.01.2016)

Nie

Przykład 8

31.12.2015

np. 20.12.2015

(każda data mniejsza od 01.01.2016)

Nie

Przykład 9

30.12.2015 i wcześniejsze

jakakolwiek data

Nie

 

  • w sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami (dane są wprowadzane przez podwykonawcę), w szczególności: nr umowy, datę obowiązywania (od – do), data aktualizacji danych przez podwykonawcę, miejsca realizacji umowy świadczeń (podwykonawstwa) i zakres podwykonawstwa. W razie niezgodności proszę kontaktować się z podwykonawcą.
Źródło: Wydział Organizacyjny