Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ODWOŁANIE POSTĘPOWAŃ PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) ROKOWANIA 2015

16.11.2015

ODWOŁANIE POSTĘPOWAŃ PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) ROKOWANIA 2015

 

W oparciu o zastrzeżenie zawarte w ogłoszeniu dla postępowania w trybie rokowań (na podstawie § 3 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1980)) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o odwołaniu postępowania ogłoszonego w dniu 4 listopada 2015 roku, prowadzonego
w trybie rokowań pod numerem: 08-15-000079/LSZ/03/5/03.0000.318.02/04 (program lekowy – Leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami