Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT w sprawie aneksowania umów wieloletnich na 2016 r. – POZ

23.11.2015

KOMUNIKAT

w sprawie aneksowania umów wieloletnich na 2016 r.

Uwaga:

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

 

     W związku ze zbliżającym się terminem aneksowania umów wieloletnich w rodzaju POZ na 2016 r. – Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu, przypomina
o konieczności wcześniejszego zaktualizowania danych na Portalu Świadczeniodawcy (System Obsługi Potencjału), ze szczególnym zwróceniem uwagi na dane formalno – prawne (rejestrowe – podmiotu leczniczego oraz komórek organizacyjnych), które mogły ulec zmianie w związku z realizacją zapisów ustawy o działalności leczniczej.

     Dodatkowo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki:

•          konfliktu harmonogramów (nakładanie się czasu pracy itp.)

•          określonych dat dostępności personelu, sprzętu itp. (np. kiedy data 31.12.2015 – została określona jako data końca dostępności)

•          tzw. „konflikt ustawowy” – art. 132 ust. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

    Podpisanie aneksów na rok 2016 do umów wieloletnich, uwarunkowanie będzie spełnieniem wymaganych warunków zawartych w stosownych rozporządzeniach Ministra Zdrowia i Zarządzeniach Prezesa NFZ właściwych dla danego rodzaju świadczeń.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej