Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne

27.11.2015

Komunikat dla świadczeniodawców

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej –

zaopatrzenie w wyroby medyczne

wygasających w dniu 31 grudnia 2015 roku

 

Na podstawie  z art. 23 ustawy z dnia 22 lipca 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1138) , Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się do Państwa, których umowy były realizowane w dniu wejścia w życie niniejszej umowy i wygasających z dniem 31 grudnia 2015 r.,

 z propozycją wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponuje się przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne do 30 czerwca 2016 r.

Za wyrażenie zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne uznaje się złożenie podpisu pod wnioskiem Dyrektora OOW NFZ w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania umowy z jednoczesnym podpisaniem aneksu.

Informujemy również, że integralną część aneksu stanowi załącznik nr 1,2 do umowy – stan na dzień 31.12.2015 r. Informacje dotyczące elektronicznej wersji załącznika nr 1,2 zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Źródło: Wydział Organizacyjny