Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uwaga Świadczeniodawcy wystawiający skierowania na leczenie uzdrowiskowe

10.12.2015
  1. Sekcja ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego przypomina o możliwości generowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe i ich drukowania bezpośrednio z Portalu Świadczeniodawcy (Portal Świadczeniodawcy→ Umowy na realizację świadczeń→ pokaż więcej→ skierowania na leczenie uzdrowiskowe).
    Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że pieczątka Świadczeniodawcy kierującego na leczenie uzdrowiskowe powinna zawierać kody resortowe, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( t.j. z 2014. Dz. U. poz. 177 ).
  2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. 2011 Nr 142, Poz. 835) każde skierowanie, które straci aktualność (§ 7 ust. 2 rozporządzenia) jest odsyłane do lekarza kierującego celem weryfikacji. Sekcja prosi o dokonywanie weryfikacji zasadności skierowania przez uprawnionego lekarza poprzez dokonanie adnotacji (data, podpis i pieczęć lekarza dokonującego weryfikacji) w części IV skierowania na leczenie uzdrowiskowe.
  3. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że posiada wolne skierowania na leczenie uzdrowiskowe dla dzieci. Rodzice dzieci w wieku od 3 do 18 lat wymagających leczenia uzdrowiskowego mogą więc, nie obawiając się o długie kolejki, prosić lekarza, by wystawił skierowanie. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają w trakcie leczenia zapewnioną naukę.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer (077) 4020139 (od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00).