Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zarządzenie 98/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2015r.

23.12.2015
Zarządzenie 98/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia  22 grudnia 2015r.  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 

 

 

Źródło: Wydział Organizacyjny