Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zarządzenie Nr 101/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r.

24.12.2015

Zarządzenie Nr 101/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Źródło: Wydział Organizacyjny