Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

24.12.2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2016 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulegają:
•    słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML,
•    słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE).
Do słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących dodane zostały następujące programy lekowe:
•    leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza [90129],
•    leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) [90130],
•    leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) [90131],
•    leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) [90132].
Do słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) zostało dodane świadczenie: przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka. Dokonano także zmiany nazwy świadczenia o kodzie 50010 na „operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla”.

 

Źródło: Wydział Organizacyjny