Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zarządzenie Nr 105/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

30.12.2015

Zarządzenie Nr 105/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia unikalnego numeru identyfikującego receptę

Źródło: Wydział Organizacyjny