Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Umowy w roku 2016

12.01.2016

„Realizując obowiązek wynikający z art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 581, z późn. zm.) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza (w załączeniu) wykaz umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2016 (stan na 12.01.2016r.)”

Pliki do pobrania