Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zarządzenie nr 17/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r.

06.04.2016

Zarządzenie nr 17/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Źródło: Wydział Organizacyjny