Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zamieszczenia informacji dla Pacjentów

13.04.2016

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w związku z prowadzonymi działaniami informacyjnymi dla Pacjentów zaleca wszystkim świadczeniodawcom zamieszczenie na swoich stronach internetowych oraz umieszczenie w placówkach medycznych informacji dla Pacjentów dotyczących:

– wskazania Pacjentom istotności informowania świadczeniodawców o rezygnacji ze świadczenia;

– promocji Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Miejsce i forma umieszczenia ww. informacji powinny zostać dobrane tak, aby jak największa liczba Pacjentów mogła się z nimi zapoznać (np. plakat przy punkcie rejestracji, informacja umieszczona na potwierdzeniu rejestracji, odpowiednio wyeksponowany komunikat na stronie internetowej).

W załączeniu do niniejszego komunikatu przekazujemy, do ewentualnego wykorzystania przez świadczeniodawców, wzór plakatu promującego Informator oraz przykładową treść informacji dla Pacjentów.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów