Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 13 kwietnia 2016 r.

14.04.2016

ZARZĄDZENIE Nr 24/2016/DSOZ  PREZESA  NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA  z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Źródło: Wydział Organizacyjny