Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący przedłużenia okresu obowiązywania ww. umów

20.04.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza w dniach 21 i 22 kwietnia 2016 r. w godzinach od 8.00 do 18.00  na salę konferencyjną OOWNFZ (parter) Świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, świadczenia odrębnie kontraktowane, podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  –  do podpisywania dokumentów mających na celu przedłużenie okresu obowiązywania ww. umów.

Źródło: Wydział Organizacyjny