Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców

19.05.2016

Komunikat

W związku z przedłużeniem okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do 30 czerwca 2017 r. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, świadczenia odrębnie kontraktowane, nocna                            i świąteczna opieka medyczna – Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi, aby Świadczeniodawcy posiadający umowy ww. rodzajach dokonali aktualizacji Portalu Potencjału w zakresie daty zatrudnienia personelu medycznego tj. należy zwrócić uwagę czy personel zatrudniony w danej komórce organizacyjnej  nie posiada daty końca zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 r.

W takiej sytuacji przy przenoszeniu zasobów do umowy na II półrocze personel ten nie zostanie skopiowany. Wówczas konieczne będzie ponowne zgłoszenie personelu do umowy poprzez wnioski portalowe.

W związku z powyższym prosimy zwrócenie szczególnej uwagi na daty zatrudnienia personelu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian do dnia 23 maja 2016 r.

 

Źródło: Wydział Organizacyjny