Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zarządzenie Nr 38/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 18 maja 2016 r. – Leczenie szpitalne

20.05.2016

ZARZĄDZENIE Nr 38/2016/DSM  PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie

Źródło: Wydział Organizacyjny