Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie terminów realizacji recept, w kontekście daty realizacji „od dnia”

09.06.2016

Komunikat w sprawie terminów realizacji recept, w kontekście daty realizacji „od dnia”

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2016 r. dotyczące terminów realizacji recept.

Stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami