Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

16.06.2016

KOMUNIKAT W SPRAWIE PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o dostarczenie dokumentów dotyczących sposobu podziału środków, o których jest mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 z późn. zm.), zmienionego następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 z późn. zm.), zmienionego następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.” 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina również o obowiązku realizacji § 4 ust. 2 pkt1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 z późn. zm.), zmienionego następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym Kadr i Szkoleń nr tel. 77/4020150, 77/4020152,77/4020127.

Źródło: Wydział Organizacyjny