Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców rozliczających świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

21.07.2016

Informacja dla świadczeniodawców rozliczających dodatkowe środki przeznaczone na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) za miesiące lipiec-sierpień 2016r., Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania faktury, która powinna zawierać jeden kod produktu podwyżkowego z wyróżnikiem nr 2 wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

– nr 8 do zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
16 października 2015 r. (400 zł na etat).

 

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r., Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju POZ, w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń o których mowa w § 3 oraz § 4 w ust. 6 pkt 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) począwszy od miesiąca lipca 2016 r. zobowiązani są do składania faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

– nr 6 do umowy POZ (stanowiącej załącznik nr 2 do w/w zarządzenia).

Pliki do pobrania