Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dot. pobrania aneksów finansowych dot. wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

12.08.2016

Informacja dot. pobrania aneksów finansowych dot. wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

W związku z pojawianiem się na Portalu Świadczeniodawcy w Plikach dedykowanych aneksów finansowych dot. wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych obowiązującego od dnia 1 września 2016 r., Wydział Ekonomiczno – Finansowy prosi o pilne ich pobranie, podpisanie i dostarczenie do OOW NFZ.

Niepodpisany aneks finansowy uniemożliwi bieżące rozliczenie dokumentów finansowych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. warunkiem rozliczenia i wypłaty należności za pielęgniarki i położne jest podpisanie aneksu i dostarczenie wraz z nim następujących dokumentów:

  1. Porozumenia w sprawie comiesięcznego sposobu podziału środków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 w zw. z §4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
  2. Pozytywną opinię, co do sposobu podziałów środków, o której mowa w   § 2 ust. 4 pkt 2 w zw. z §4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
  3. Określony przez świadczeniodawcę – sposób podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy