Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca przedłużenia terminu przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych.

12.08.2016

Informacja dotycząca przedłużenia terminu przekazania danych o liczbie pielęgniarek i położnych.

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ został wydłużony do 16 sierpnia 2016 r. termin na przekazanie informacji przez Portal Świadczeniodawcy o liczbie etatów pielęgniarek i położnych

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy