Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców rozliczających świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

21.09.2016

Informacja dla świadczeniodawców rozliczających świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) od września 2016r., Świadczeniodawcy, w tym realizujący również umowę POZ – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, zobowiązani są do składania faktur wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

– nr 3 do zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r.

 

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 r., Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju POZ, w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń o których mowa w § 4 w ust. 6 pkt 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) od miesiąca września 2016 r. zobowiązani są do składania faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik:

– nr 2a do zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r.  

– nr 6 do umowy POZ.