Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

UWAGA WAŻNE ! Aktualizacja danych potencjału w zawartych umowach

12.10.2016

W związku z przygotowaniem systemu do kopiowania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi, aby Świadczeniodawcy posiadający zawarte umowy dokonali aktualizacji Portalu Potencjału w zakresie dat:

  • zatrudnienia personelu medycznego
  • zawartych umów z podwykonawcami
  • okresu obowiązywania komórek organizacyjnych

tj. należy zwrócić uwagę aby datą końcową nie był dzień 31 grudnia 2016 r.

W takiej sytuacji przy przenoszeniu zasobów do umów na rok 2017,  dane te nie zostaną skopiowane. Wówczas konieczne będą ponowne zgłoszenia do umów poprzez wnioski portalowe.

 

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie ewentualnych zmian do dnia 30 listopada 2016r. oraz o systematyczne podpisywanie aneksów do obowiązujących umów w 2016 roku.