Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: REH, STM, SOK, PRO

26.10.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wystawił na portal świadczeniodawcy:

  1. propozycję finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017.
  2. Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.

 

Zaakceptowaną propozycję finansową wraz z „Oświadczeniem o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów” –  prosimy dostarczyć do OOWNFZ – Biuro Podawcze (parter) lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej propozycji finansowej prosimy                                                        o przekazanie stosownej informacji wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.