Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

08.11.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o dostarczeniu do   18 listopada 2016r. zaakceptowaną propozycję finansową wraz z „Oświadczeniem o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów

W przypadku braku akceptacji przedstawionej propozycji finansowej prosimy  o przekazanie stosownej informacji wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej