Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna –umowy podpisane na czas nieokreślony

18.11.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na portalu świadczeniodawcy ukazały się aneksy dotyczące przesunięcia terminu przedstawienia propozycji kwoty zobowiązania i warunków finansowania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – umowy podpisane na czas nieokreślony.  Prosimy o pilne dostarczenie aneksów do oddziału.