Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: Opieka paliatywna i hospicyjna

22.11.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje że wystawił na portal świadczeniodawcy:

  1. propozycję finansowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2017,
  2. oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów.

 

Zaakceptowaną propozycję finansową wraz z „Oświadczeniem o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów” –  prosimy niezwłocznie dostarczyć do OOW NFZ – Biuro Podawcze (parter) lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku braku akceptacji przedstawionej propozycji finansowej prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej.