Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

UWAGA ŚWIADCZENIODAWCY !!!

07.12.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że rozpoczął proces kopiowania umów na rok 2017. W związku z tym prosimy, aby świadczeniodawcy posiadający umowy którzy dokonali zmian w Portalu Świadczeniodawcy w zakresie personelu, sprzętu, podwykonawców itp. po dacie 08 grudnia 2016 r. zgłosili ww. zmiany również do umów na 2017 r. niezwłocznie po pojawieniu się w Portalu plików z umowami na 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że OOWNFZ rozpoczyna publikację na Portalu Świadczeniodawcy umów na 2017 r. wraz z załącznikami. W związku z tym prosimy o szczegółową analizę danych zawartych w załącznikach, pod kątem zgodności ze stanem faktycznym, wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, podpisanie i dostarczenie do OOWNFZ.