Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców prowadzących listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE

08.12.2016

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 06.12.2016 r. wdrożył pilotażowy program przypominania Pacjentom wpisanym na listy oczekujących o zbliżającej się wizycie u specjalisty przy pomocy SMS. Program obejmuje poradnie specjalistyczne, dla których listy oczekujących prowadzone są w aplikacji AP-KOLCE (endokrynologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne oraz onkologiczne), a wszelkie dane niezbędne do wysyłki SMS pobierane są bezpośrednio z bazy danych aplikacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do świadczeniodawców o zapewnienie aktualności danych wprowadzanych do aplikacji, w szczególności o uzupełnianie informacji o planowanym terminie udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia Pacjenta lub w dniu zmiany terminu.

Ponadto prosimy także o przekazywanie Pacjentom informacji o powiadamianiu SMS podczas rejestracji oraz o zachęcanie do podania kontaktowego numeru telefonu komórkowego. Spośród osób aktualnie wpisanych na listy oczekujących, numer telefonu kontaktowego podało około 42%.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż odbiorcami wiadomości są jedynie osoby wpisane na listy oczekujących, a zatem wyłącznie Pacjenci zarejestrowani na pierwszą wizytę w poradni, nie będący w toku leczenia.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów