Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

INFORMACJA W SPRAWIE KOŃCOWEGO ROZLICZENIA UMÓW Z 2016 ROKU

22.12.2016

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400 z późn. zm.) tj.:

  1. § 27 pkt 2 rozliczenie wykonania umów za 2016 roku następuje najpóźniej  w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 lutego 2017 roku.
  2. § 23 pkt 1 Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 lutego 2017 roku

Po tych terminach wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie żadnych rozliczeń. W związku z powyższym prosi się o:

– regularne monitorowanie Portalu Świadczeniodawcy (zakładka Pliki do pobrania –  Aneksy 2016),

– pilne składanie podpisanych aneksów dot. 2016 r.,

– naliczenie świadczeń,

– wygenerowanie dokumentów rozliczeniowych i przedłożenie ich w Opolskiem  Oddziale Wojewódzkim NFZ w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2017r.

 

Ponadto przypominany także o składaniu ewentualnych korekt za 2016r. wykazanych m.in. w komunikatach w Portalu Świadczeniodawcy.