Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Podstawowa Opieka Zdrowotna 2017 r. WAŻNE !!!

05.01.2017

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu uprzejmie informuje, iż z uwagi na opublikowanie Zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem
oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zaktualizowane zostały dostępne
w przeglądarce internetowej OW zapytania ofertowe, niezbędne do sporządzenia wniosku o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Jednocześnie Oddział serdecznie zaprasza Podmioty posiadające umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zainteresowane rozszerzeniem umów w zakresie świadczeń położnej POZ
i spełniające wymagania niezbędne do realizacji opieki nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do OW.

Wniosek należy sporządzić w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 4 Zarządzenia Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.) – wyłącznie w części dotyczącej przedmiotowego zakresu skojarzonego.

Wnioski należy składać do 13.01.2016 r.

Publiczny Portal o postępowaniach

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej