Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców rozliczających świadczenia opieki zdrowotnej udzielanej z zakresu POZ

20.01.2017

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r., Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju POZ, w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń o których mowa w § 3 oraz § 4 w ust. 6 pkt 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm.) począwszy od miesiąca stycznia 2017 r. zobowiązani są do składania faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik: