Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU PRZESYŁANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH

10.02.2017

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU PRZESYŁANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z niezakończonym procesem sprawozdawczym wynikającym z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 poz. 1400) decyzją Dyrektora został wydłużony ostateczny termin korygowania raportu statystycznego do dnia 13 lutego 2017 roku do godz. 12.00.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy