Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

UWAGA! Konferencja na temat zastosowania narzędzia IOWISZ – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

14.02.2017

UWAGA! Konferencja na temat zastosowania narzędzia IOWISZ – Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję z Wiceministrem Zdrowia Panem Krzysztofem Łandą oraz Doradcą Ministra Zdrowia Panem Jakubem Banaszakiem, która odbędzie się 16 lutego 2017 r. o godzinie 11.00 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem konferencji jest zachęcenie interesariuszy do opracowania projektów inwestycyjnych w zgodzie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa oraz promocja oceny celowości inwestycji dla jak najlepszego wykorzystywania środków publicznych.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (zgłoszenie udziału do dnia 15 lutego godz. 11:00 na adres e-mail sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia OUW: pisiz@opole.uw.gov.pl)

 

Opole, 14.02.2016r.

Autor dokumentu: Wydział Organizacyjny,

Źródło: Wydział Organizacyjny