Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący szczególnych uprawnień Dawcy Przeszczepu

14.03.2017

Opolski OW NFZ informuje, iż osoby posiadające tytuł Dawcy Przeszczepu, podobnie jak osoby posiadające tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu mają uprawnienia do korzystania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej poza kolejnością, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2005.793 z późn. zm). Fakt nieujęcia Dawców Przeszczepów w przepisach art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.) nie pozbawia ich tego uprawnienia.

Źródło: Wydział Obsługi Klientów