Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań w trybie Konkursu Ofert w rodzaju:Rehabilitacja Lecznicza-Rehabilitacja kardiologiczna

24.03.2017

W dniu 27 marca 2017 r.  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: Rehabilitacja kardiologiczna – cena oczekiwana 1,10 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowania 27 marca 2017 r.
  • Składanie ofert do 10 kwietnia 2017 r.
  • Otwarcie ofert – 12 kwietnia 2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowania – 25 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Program Ofertowanie do przygotowania ofert

(w informatorze proszę wybrać datę: 2017 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: rehabilitacja lecznicza – reh).

MATERIAŁY KONKURSOWE

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia