Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

28.03.2017

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na podstawie treści § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 23/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne ustalono, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne

w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych (07.0000.218.02)

obowiązujących na obszarze województwa opolskiego w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r. kalkulacyjna wielkość etatu przeliczeniowego wynosi:

12 000 punktów miesięcznie.

Powyższe dot. liczby punktów rozliczeniowych przyznanych na miesiąc na wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych przez lekarza lub lekarzy udzielających świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00.