Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla oferentów

30.03.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności korzystania z najbardziej aktualnej wersji Aplikacji Ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postępowania na świadczenia opieki zdrowotnej.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej