Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r.

27.04.2017

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2017.17)

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami