Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla lekarzy, którzy nie dokonali jeszcze aktualizacji umowy upoważniającej

28.04.2017

Komunikat dla lekarzy, którzy nie dokonali jeszcze aktualizacji umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych pro auctore/pro familiae oraz w ramach prywatnych gabinetów.

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na podstawie art. 45 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991 z późn. zm.), z dniem 31 grudnia 2016 r. straciły ważność wszystkie zawarte wcześniej umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom. Jednocześnie na mocy Zarządzenia Prezesa NFZ nr: 114/2016/DGL z dnia 16 listopada 2016 przedłużony został okres składania wniosków przedłużających uprawnienia do wystawiania recept refundowanych pro auctore/pro familiae oraz w ramach prywatnych gabinetów, do dnia 30 czerwca 2017 r.

Niedopełnienie formalności w wyżej wskazanym okresie skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Portalu, a tym samym koniecznością złożenia wniosku na zasadach obowiązujących lekarzy, którzy nie posiadali umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych na mocy zarządzenia 38/2012/DGL z dnia 30 czerwca 2012 r.

W celu przedłużenia aktualnych uprawnień:

 

  1. W przypadku lekarzy posiadających dostęp do Portalu Personelu, konieczne jest wypełnienie w formie elektronicznej (za pośrednictwem Portalu Personelu) „Wniosku o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept” oraz przekazanie go w formie papierowej do siedziby Funduszu. Po zatwierdzeniu w/w wniosku należy w ten sam sposób złożyć „Wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept”.

Strona logowania do Portalu Personelu

 

  1. W przypadku lekarzy nieposiadających dostępu do Portalu Personelu konieczne jest wypełnienie w formie elektronicznej „Wniosku o dostęp do Portalu NFZ dla pracowników medycznych” z opcją „Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ bez uprawnienia do pobierania numerów recept” i złożenie powyższego wniosku osobiście w celu otrzymania danych dostępu do Portalu Personelu. Dalszy sposób postępowania opisano w pkt 1.

Wniosek

 

Wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wypełnienia powyższych wniosków znajdą Państwo na stronie tutejszego oddziału: www.nfz-opole.pl w zakładce Dla Lekarzy”.

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami