Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Uwaga Świadczeniodawcy – Przedłużenie umów !!!

12.05.2017

W związku z art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 844), Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do podpisywania wniosków i aneksów, celem przedłużenia okresu obowiązywania umów. Powyższe dotyczy umów w następujących rodzajach:

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna  w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
  • Leczenie Szpitalne
  • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
  • Rehabilitacja Lecznicza
  • Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie
  • Ratownictwo Medyczne

Wnioski i aneksy będzie można podpisać w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ (sala konferencyjna – parter) w dniach: 18 – 19.05.2017 r. oraz 22-23.05.2017 r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej