Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie szkoleń dla oferentów biorących udział w konkursach ofert

25.05.2017

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu  zaprasza na otwarte szkolenie adresowane do potencjalnych oferentów postępowań poprzedzających zawieranie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna na temat: przepisów normujących postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tj.:

  • Przygotowanie ofert
  • Składanie ofert

Termin szkolenia:

 31 maja 2017r

  • godzina 10.00  Świadczeniodawcy  od nr 08R/10006 do  nr  08R/20154
  • godzina 12.00 Świadczeniodawcy   od nr 08R/20165 do  nr  08R/30051

1 czerwca 2017 r.   

  • godzina 10.00  Świadczeniodawcy od nr 08R/30399 do nr 08R/81300

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartych umów z OOWNFZ ww. zakresie zapraszamy na szkolenie i prosimy o wybranie jednego z ww. terminów

Miejsce szkolenia – sala konferencyjna OOW NFZ parter – ul. Głogowska 37, 45-315 Opole.”

 

 

Opole, 24.05.2016r.

 

Źródło: Wydział Organizacyjny